Mozilla Foundation släpper sin första Internet Health Report – en rapport om Internets hälsa

Internet Health Report har tagits fram av Mozilla Foundation som bland annat ligger bakom webbläsaren Mozilla Firefox och e-postprogrammet Mozilla Thunderbird. De har nu släppt sin första rapport om Internets hälsa och är en del av deras arbete för att värna om det öppna Internet.

Internet Health Report sammanställer och analyserar forskning och statistik kring olika aspekter av hur Internet “mår”, baserat på filosofin om att öppenheten är en förutsättning för Internet. Rapporten delas upp i olika kategorier och innehåller olika historier som kännetecknar hälsoläget av dagens Internet. Dessa aspekter är bland annat öppen innovation, digital inklusion, decentralisering, digital integritet och säkerhet samt webbkunnighet.

Rapporten Internet Health Report finns att läsa fritt på nätet på InternetHealthReport.org och finns tillgänglig för nedladdning, länkat från deras hemsida till CloudFront här.

Trevlig läsning!