Fotografier av Sydafrika med Creative Commons-licens #blogg100

Fotografier av Sydafrika kommer det aldrig finnas för många av. Det är för vackert och intressant för att inte avbildas visuellt. Tidigare publicerade jag ett inlägg med Creative Commons-bilder från Kapstaden. Sen dess har jag hittat några fler källor för bilder med just Creative Commons-licens på fotografier av Sydafrika.

Cape Point Coastline

Cape Town Travel har en policy för att dela deras material och de använder sig av Creative Commons. Det är som namnet anger mest bilder på Kapstaden men det finns en väldig massa mångfald i Kapstaden så det är möjligt att fotografierna är av stor variation.

Kalpana är en annan sida jag bäddade in bilder från sist jag skrev om fotografier av Sydafrika och många är väldigt vackra. Tyvärr lyckas de inte fånga hela det spektra som Kapstaden har att erbjuda. Alla fotografier på Kapstaden finns här.

Creative Cape Town är en bra källa för inspiration åt Kapstadens kreativa och skapande människor. De har härligt nog en text om hur Creative Commons gör det lättare för kollaboration online. Jag hoppas att det leder till att fler i Kapstaden börjar använda sig av Creative Commons och dela med sig av deras skapelser på riktigt!

Portrait of a sleeping cub

Sist men inte minst finns som alltid den Yahoo-ägda tjänsten Flickr med ett otroligt stort och tydligt förråd med fotografier av Sydafrika. Eftersom att det finns så många fotografier är det möjligt att det sluppit genom en del icke-relevanta men jag har plockat ett par exempel jag fann otroligt vackra. Det är svårt att inte övertygas om att komma hit eller komma tillbaka hit för den delen heller!

Cape Town Panorama

 

 

 

 

Afrikansk Designs Identitetssökande

Min tid i Kapstaden är inte bara min första gång i Sydafrika utan också interkontinentala debut. Att komma utanför Europa och få distans från ens fosterland, grannland och kontinent ger en perspektiv. Nyligen besökte jag ett evenemang som sade sig vara en designdialog, en möjlighet att få delta i en dialog om hur det ligger till med afrikansk design i en global värld. Det fanns ett tydligt behov efter identitetssökande – vad är signifikant för dess uttryck och uppkomst? Intressant var att evenemanget, arrangerat av Cape Town Design Network, Creative Cape Town & matvarukedjan Woolworths inte alls en dialog utan istället presentationer med efterföljande kort session av frågor och svar.

I huvudsak var det två citat som gjorde intryck på mig på grund av dess starka karaktär:

“Pass the word on. Pass the word along the five great rivers of Africa – from the Cape of Wise Hope to the sinuous mountains and the tranquil savannah. Pass on the word that there are three Africas. The one that we see every day; the one that they write about and the real magical Africa that we don’t see unfolding through all the difficulties of our time, like a quiet miracle. Effect the world with your light. Press forward the human genius. Our future is greater than our past.” – Ben Okri

Citatet ovan är intressant utifrån ett perspektiv om världsbilder. Nedan är ett citat som inspirerar mycket på grund av mentaliteten.

“I am not African because I was born in Africa but because Africa was born in me.” ― Kwame Nkrumah

Något jag fann fascinerande var den samstämmiga tanken bland de utvalda som fick tala. Det fanns en slags underdog mentalitet, att “Afrika” som kontinent och med dess skapare behöver ta plats på designarenan och konkurrera i den norra hemisfären. Denna kontinent innehar så mycket, och behöver bara sluta titta mot norr för att omfamna storheten i dess mångfald och innovation. Design och kreativitet i sig kan ses som en spegling av ens självbild. Om en slutar jämföra med andra och istället inse sin egen styrka kan en vinna mycket!