“Bidra till Open Source” – Tip4Commit Tip4Commit är ett donationskanal för Open Source-projekt. Det är en dricks-tjänst, en slags donations-metod som ökar ekonomisk och social hållbarhet för Open Source-projekt. Det fungerar som så att när du gör en “commit”, d.v.s., fritt översatt till ett “engagemang” så får du lite dricks i det projektet som är…

Read More

Det finns en utveckling inom medievärlden och nyhetsmedier i Sverige och globalt om en “tidningsdöd”. Den handlar om de återkommande nedläggningarna av tidningar och minskade tidningsupplagorna. Numera talas det också om “desktopdöd”, att nyhetskonsumtion flyttar från dator till mobila enheter. Det diskuteras massvis om hur utvecklingen kan undvikas. T.ex. talas det om hur skattefinansierat tidningsstöd…

Read More