Tip4Commit – Dricksa Bitcoin till Open Source-projekt! #blogg100

“Bidra till Open Source” – Tip4Commit

Tip4Commit är ett donationskanal för Open Source-projekt. Det är en dricks-tjänst, en slags donations-metod som ökar ekonomisk och social hållbarhet för Open Source-projekt. Det fungerar som så att när du gör en “commit”, d.v.s., fritt översatt till ett “engagemang” så får du lite dricks i det projektet som är anslutet till Tip4Commit. Den dricks du tjänar in får du dock inte i svenska kronor eller någon nationell valuta utan istället i den digitala valutan Bitcoin. Det går dock inte bara att bidra med kod till ett projekt hur som helst. Dricksen betalas bara ut automatiskt när en commit har integrerats i projektet av dess projektledare.

Pengarna måste dock komma in i systemet på något sätt. Och det gör dem via frivilliga donationer från olika personer som vill stödja projekten. Möjligtvis är det just inlärningskurvan att lära sig Bitcoin, köpa Bitcoin samt att lära sig GitHub och koppla det till Tip4Commit-systemet som kan ha effekten att denna donationsmöjlighet växer långsamt. Därför är det ganska smal målgrupp, i detta fall “early adopters” och tekniskt kunnande som främst använders sig av denna tjänst. Dessutom skriver skaparna av Tip4Commit att de inte kan garantera att donationer går fram. Projekt som läggs till för donationer av användare har möjligtvis inte ens ha accepterat eller tillåtit att ta emot donationer från tjänsten. Det är därför som detta är ett typ av eget ekosystem för donationer där de som gör commits aldrig har någon egentlig koppling. Helt Open Source.

“We are not affiliated with most of the projects, their owners may be unaware of or actively against using tip4commit. Due to potential ethical and legal issues we may remove any project from the list by request of project maintainers.

Also we are not notifying developers about their tips anymore. Thus we can’t guarantee that donated funds will really reach them.

By donating funds you agree that they can be sent to Free Software Foundation or elsewhere at Tip4Commit’s discretion.”

I skrivande stund finns det flera olika projekt som kan stödjas via Tip4Commit, bland annat torrent-sajten FrostWire med Creative Commons-kultur, webbramverket Django, systemkärnan Linux, applikationsbehållaren Docker och ramverket för responsiva hemsidor Bootstrap. Det är en hel del Bitcoin som totalt finns tillgängliga, frågan är hur snabbt tjänsten kommer växa då den inte officiellt stöds av de olika projekt som kanske inte känner till den. Spana själv in Tip4Commit på https://tip4commit.com/!

Nyhetsmedier i konstant behov av Förändring och Innovation #blogg100

Det finns en utveckling inom medievärlden och nyhetsmedier i Sverige och globalt om en “tidningsdöd”. Den handlar om de återkommande nedläggningarna av tidningar och minskade tidningsupplagorna. Numera talas det också om “desktopdöd”, att nyhetskonsumtion flyttar från dator till mobila enheter. Det diskuteras massvis om hur utvecklingen kan undvikas. T.ex. talas det om hur skattefinansierat tidningsstöd kan göras om. Egentligen går det att argumentera att det hela är en naturlig utveckling sett i relation till hur alla behöver jobba i en värld av konstant förändring. Men som de flesta utmanade branscher i dagsläget behöver just ens egna bransch finansiellt stöd från externa parter.

Samtidigt avspeglas kanske utvecklingen intressant bland nyhetsmedier rent organisatoriskt. I princip alla nyhetsbolag gör sig av med journalister och andra tjänster för att spara på pengar. Mediekoncernernas chefer och tidningschefer som DNs Gunilla Herlitz och Aftonbladet:s Jan Helin rapporteras samtidigt belönas med större och större löner. Detta i en tid när deras organisationer är i som störst behov av bootstrapping. Bootstrapping är en svångrem kring onödiga extrakostnader, “grädden på moset” som t.ex. lönebonusar, inte nödvändigtvis personal.

Det liknar på något sätt den rapporterade utvecklingen inom banksektorn efter finanskrisen där chefer fortsatte få höga arvoden för ett dåligt jobb. Banksektorn precis som nyhetsmedierna är branscher där alltmer blir digitaliserat och konkurrensutsatt av innovativa lösningar. Och extremt få av organisationerna inom båda sektorerna är tillräckligt förändrings- och innovations-lystna inom sitt område. På något sätt tillåts ändå helhetsutvecklingen, kanske för att det finns för få som känner till och intresserar sig för den. Eller för att sändar-mottagar-kulturen inte riktigt utsatts för den utmaning genom Internet som den behövt.

Det finns ytterligare områden att undersöka kring utvecklingen. Möter t.ex. nyhetsmedier ens konsumenternas behov? Har läsarna tröttnat? Och har de processer och tillvägagångssätt som fångar konsumenten och numera nyhetsskaparens intresse och engagemang?

Ens organisation och verksamhet måste alltid bemöta nutiden och framtiden med hjälp av forntiden. Inte nödvändigtvis följa olika strömmar som teknologier utan söka de mest relevanta lärdomarna från det förflutna och fånga upp drömmarna om framtiden för att hitta sin relevans i nutiden. Det finns många möjligheter för dagens organisationer att bli lärande och nyfikna organisationer för att göra just det!