Kollaborativ ekonomi har länge varit något som intresserat mig. Att många samhällen inte hushåller med resurs är nog ingen nyhet för någon. Sverige bränner upp mer skräp än någonsin. Hållbarhets-Sverige klappar sig gott om axeln kring att vi har bland de mest effektiva processerna och eldugnarna. Som konsekvens av detta importerar vi också mer…

Read More

I find it very difficult to keep still when I hear Universildo‘s EP. The simple layers are building up an atmosphere that is hard to beat. The sounds have an exotic touch with a temperature that can give even the coldest person a warm feel run along their skin. The spirit of it can ignite…

Read More