Life is what happens outside of school. There is exam times around right now which spurred this thought. I have been thinking lately that learning by doing certainly is enabling so much in life. School needs to be a place for learning by doing where one gets out of the building. That’s where learning happens.

In Swedish:

Livet är det som händer utanför skolan

 

Community Cube – skapar ett mer hållbart Internet och är ett nytt projekt på Kickstarter. Projektet Community Cube är intressant ur många synvinklar då det strävar efter hållbarhet. De tar en tydlig ståndpunkt mot NSA och övervakning i sin kampanj på Kickstarter och det är en strävan efter social och ekonomisk hållbarhet. Samtidigt är det också ett stort steg mot miljömässig hållbarhet för IT.

“Community Cube är en liten plug and play-server som syftar till att bygga ett rättvist och kooperativt internet. Projektets mål är att skapa en massiv, parallellt internet från användare som implementerar Community Cube-servern. Denna server erbjuder användarna ett enda, felsäkert, 100% medborgar-distribuerat nätverk som skyddar integritet och säkerhet. Det ger alla de tjänster som du vill med allt skydd du behöver.”

Community Cube, CC-BY-SA 4.0

Community Cube CC-BY-SA 4.0

Community Cube är viktig på många sätt. Projektet förenklar mycket av det som normalt brukar vara krångligt med dessa typer av tjänster. Detta inte minst med att paketera öppen och bra hårdvara som kan skapa ett så kallat smart “grid” (nät) men också för att de designar mjukvaran för att vara så strömlinjeformad som möjligt för användaren. Men naturligtvis kommer det en del nackdelar.

En stor nackdel med Community Cube är att den parasiterar på andra projekt genom att i princip “prenumerera” på dem. Skaparna bakom Community Cube gör en så kallade “fork” av operativsystemet Debian. Det betyder att de gör en modifierad version av Debian de kallar för Cage OS som är . De tar också paket som till exempel TOR (The Onion Router), anonymiseringslagret i2p, molnlösningen ownCloud och den decentraliserade sökmotorn YaCy. Detta gör dem direkt från dessa projekts egna utvecklingskällor, istället för att paketera dem direkt till Debian som skulle öka värdet av Debianprojektet. Denna dualism är krånglig men går dock att påverka!

Community Cube, CC-BY-SA 4.0

Community Cube CC-BY-SA 4.0

Om jag förstått det rätt betyder det att de inte bidrar tillbaka till Debian som de har så mycket att tacka för i skapandet av Community Cube. Mer information om detta projekt finns att läsa på Community Cube:s hemsida. Vad tycker du? Kommentera (gärna anonymt)!

 

 

Geo-blockering – att låsa ute användare baserade på dess bakgrund – varför finns det ens? Det är kul att dela saker på Internet. Att dela öppet är grundbulten i Internets existens.  Tyvärr finns det hinder. Geo-blockering, eller Geografisk blockering är ett sätt för upphovsrättshavare att blockera sitt material via tjänster till vissa regioner. Det skulle också kunna kallas diskriminering eller oförmåga att leverera sina verk till legitima användare. Det hämmar Internet och utveckling! Inte minst upphovsrättshavarnas möjlighet till mer inkomster för sina verk.

I Sydafrika upplever jag ofta att material är blockerat när jag ser hur bekanta använder proprietära lösningar som Youtube, Spotify och Netflix. Som jag förstått det låter olika tjänster tillåter användare att blockera Afrikanska kontinenten eller landet Sydafrika. Eller kanske till och med endast specifika städer som Kapstaden? Hur som helst skapar det inte en bra upplevelse för den globala Internet-användaren. Men det skapar också effekter som är kännbara på samhällsnivå. I ett land som Sydafrika hindrar detta bland annat möjligheter för:

  • Utbildning
  • Perspektiv
  • Nöje
  • Inspiration
  • Utveckling

Uppkomsten av flertalet VPN-tjänster är en slags motreaktion kring denna utveckling av Internet. En VPN (Virtuellt Privat Nätverk) möjliggör att på ett säkert sätt att skapa en tunnel för all sin trafik (ofta krypterad). Via en VPN-server går din trafik i en tunnel som sedan kommer ut i det land som du valt att använda. Det är förstås viktigt att se till att ens VPN tjänst kommer ut i önskat land. Electronic Frontier Foundation har tips i sin guide av Surveillance Self-Defense som publicerats med Creative Commons-licens.

Vissa hävdar, t.ex. ITIF att det möjligtvis kan finnas fördelar med geo-blockering. För mig kommer det från en aktörer som tycker att balkanisering (uppdelning) av Internet och inlåsning av material är bra. Jag förstår dem från deras perspektiv, men ser det annorlunda. Istället ser jag fram emot organisationen Institute of Network Cultures samlade texter om Geoblockering. Den kommer ut tidigt 2016 med Creative Commons-licens. Hoppas det kommer bli spännande läsning med en annan ingångsvinkel om hur viktigt öppen tillgång är!

Och för att sätta det i kontext från en annan kontinent än den som är fylld av västerländska kulturen, ett citat av Milan Kundera:

Often Understanding is Best Done from the Periphery

Fotografier av Sydafrika kommer det aldrig finnas för många av. Det är för vackert och intressant för att inte avbildas visuellt. Tidigare publicerade jag ett inlägg med Creative Commons-bilder från Kapstaden. Sen dess har jag hittat några fler källor för bilder med just Creative Commons-licens på fotografier av Sydafrika.

Cape Point Coastline

Cape Town Travel har en policy för att dela deras material och de använder sig av Creative Commons. Det är som namnet anger mest bilder på Kapstaden men det finns en väldig massa mångfald i Kapstaden så det är möjligt att fotografierna är av stor variation.

Kalpana är en annan sida jag bäddade in bilder från sist jag skrev om fotografier av Sydafrika och många är väldigt vackra. Tyvärr lyckas de inte fånga hela det spektra som Kapstaden har att erbjuda. Alla fotografier på Kapstaden finns här.

Creative Cape Town är en bra källa för inspiration åt Kapstadens kreativa och skapande människor. De har härligt nog en text om hur Creative Commons gör det lättare för kollaboration online. Jag hoppas att det leder till att fler i Kapstaden börjar använda sig av Creative Commons och dela med sig av deras skapelser på riktigt!

Portrait of a sleeping cub

Sist men inte minst finns som alltid den Yahoo-ägda tjänsten Flickr med ett otroligt stort och tydligt förråd med fotografier av Sydafrika. Eftersom att det finns så många fotografier är det möjligt att det sluppit genom en del icke-relevanta men jag har plockat ett par exempel jag fann otroligt vackra. Det är svårt att inte övertygas om att komma hit eller komma tillbaka hit för den delen heller!

Cape Town Panorama

 

 

 

 

Terms and Conditions – skyll dig själv om du inte läser dem! Eller åtminstone kollar upp en sammanfattning av användarvillkoren. I många sammanhang är dessa långa juridiska haranger designade för att vara svårtillgängliga. Jag upplever det som en onödig samhällsutmaning som i nuläget är utformade för att skapa mer komplexitet än vad som behövs. Jag ska läsa de och därmed undvika några upplevelser.

Nyligen skulle jag åka till Gaansbai, en stad som är känd för att ha en kust fylld som är nära till vithajarna. Vad som är mindre känt är att turismnäringen skadat de ekologiska systemen vid den kusten. När hajturismen växt med alla som vill stänga in sig i vattnet för att uppleva vithajar på nära håll har det kostat mycket tid och därmed pengar för arrangörerna att köra ut till vithajarnas habitat. Därför lockar de in dem närmare kustremsan, nu så pass mycket att hajarna bor där permanent.

Hur som helst – jag har tre lärdomar från denna händelse:
– Skaffa kreditkort ifall jag ska hyra bil igen. En möjlig anledning till varför biluthyrare vill ha kreditkort är för att de enkelt och snabbt ska kunna dra kostnader för eventuella skador på fordonet när det återlämnas. På så sätt automatiseras processen och företaget slipper skicka fakturor.
– Läs användarvillkoren. Inte minst för att undvika pinsamma misstag. Det är viktigt också innan jag på något sätt betalar eller anger min personliga information och använder tjänsten. Vad jag märkte under denna händelse var att företaget var snabba på att skanna in mitt körkort, internationella körkort och pass – men vad ska de göra med dem och hur behandlar de den datan?
– Testa andra vägar. Sydafrika har rätt intressant infrastruktur, väldigt otillgänglig och dyr genom att vara bilfokuserad. Det finns många sätt att ta sig fram på, kanske hyrbil både är dyrast och krångligast.