Varför Geo-blockering hämmar Internet och Utveckling #blogg100

Geo-blockering – att låsa ute användare baserade på dess bakgrund – varför finns det ens? Det är kul att dela saker på Internet. Att dela öppet är grundbulten i Internets existens.  Tyvärr finns det hinder. Geo-blockering, eller Geografisk blockering är ett sätt för upphovsrättshavare att blockera sitt material via tjänster till vissa regioner. Det skulle också kunna kallas diskriminering eller oförmåga att leverera sina verk till legitima användare. Det hämmar Internet och utveckling! Inte minst upphovsrättshavarnas möjlighet till mer inkomster för sina verk.

I Sydafrika upplever jag ofta att material är blockerat när jag ser hur bekanta använder proprietära lösningar som Youtube, Spotify och Netflix. Som jag förstått det låter olika tjänster tillåter användare att blockera Afrikanska kontinenten eller landet Sydafrika. Eller kanske till och med endast specifika städer som Kapstaden? Hur som helst skapar det inte en bra upplevelse för den globala Internet-användaren. Men det skapar också effekter som är kännbara på samhällsnivå. I ett land som Sydafrika hindrar detta bland annat möjligheter för:

  • Utbildning
  • Perspektiv
  • Nöje
  • Inspiration
  • Utveckling

Uppkomsten av flertalet VPN-tjänster är en slags motreaktion kring denna utveckling av Internet. En VPN (Virtuellt Privat Nätverk) möjliggör att på ett säkert sätt att skapa en tunnel för all sin trafik (ofta krypterad). Via en VPN-server går din trafik i en tunnel som sedan kommer ut i det land som du valt att använda. Det är förstås viktigt att se till att ens VPN tjänst kommer ut i önskat land. Electronic Frontier Foundation har tips i sin guide av Surveillance Self-Defense som publicerats med Creative Commons-licens.

Vissa hävdar, t.ex. ITIF att det möjligtvis kan finnas fördelar med geo-blockering. För mig kommer det från en aktörer som tycker att balkanisering (uppdelning) av Internet och inlåsning av material är bra. Jag förstår dem från deras perspektiv, men ser det annorlunda. Istället ser jag fram emot organisationen Institute of Network Cultures samlade texter om Geoblockering. Den kommer ut tidigt 2016 med Creative Commons-licens. Hoppas det kommer bli spännande läsning med en annan ingångsvinkel om hur viktigt öppen tillgång är!

Och för att sätta det i kontext från en annan kontinent än den som är fylld av västerländska kulturen, ett citat av Milan Kundera:

Often Understanding is Best Done from the Periphery

#RhodesMustFall – När University of Cape Town omlokaliserade kolonialisten Cecil John Rhodes #blogg100

RhodesMustFall – historien om hur en staty blev kontroversiell i Kapstaden och flyttades! Allt började för några veckor sedan med en så kallad “galning” som kastade någon sorts avföring på statyn vid Kapstadens störst universitet, University of Cape Town (UCT). Händelsen fick en hel del uppmärksamhet och det började diskuteras om vad statyn representerade i och med vad Cecil John Rhodes egentligen gjorde och de konsekvenser de hade för folket i Sydafrika.

Det hela eskalerade i och med att olika statistiska dokument kom ut om hur Sydafrikas mångfald inte representerades inom olika fakulteter, däribland etnisk tillhörighet hos personal. Majoriteten av eleverna har en Sydafrikansk bakgrund men de flesta inom lärarkåren, administration och ledarskap har Europeisk bakgrund bara några få generationer tillbaka. Efter många turer fram och tillbaka omlokaliserades statyn då beslutet togs att den inte längre var representativ för University of Cape Town. Nu har liknande processer dragits igång på University of Stellenbosch, en mindre stad belägen inte långt ifrån Kapstaden. En riktig dominoeffekt med andra ord.

Jag hörde också nyligen om Lindys Lag, en teori om livcykler för olika ting. – Har det funnits i 700 år finns det nog i 700 år till. En teknologi som funnits i 7 månader finns nog inte i 700 år till. Ett fungerande exempel som nämndes är giffeltavlan som förnyats i och med de digitala pekplattorna. Att applicera detta tänk på Rhodes-statyn är rätt logiskt för mig. Och det är klart att en staty som inte stått där i 700 år kan omvärderas till att inte längre vara representativ i sitt samhälle. Det är skillnad på vad för kultur som behöver konserveras för att det värderas och det som representerar värden tillhör det förgångna. Och för att avsluta med ett värdigt citat för vad som startade allt:

The People Who Are Crazy Enough to Think They Can Change the World, Are the Ones Who Do.

– Okänt bolag

 

Kökskonst och matkultur i Kapstaden och Sydafrika #blogg100

Matkulturen i Kapstaden. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas att Kapstaden är ett undantag från resten av Sydafrika. Att äta i centrala delar av staden är som att äta i en blandning av alla Europeiska länder. Det känns som det knappt finns någon koppling alls. Resterna av kolonisering men också modern kolonisering (om man ska kalla det så, eller kanske bättre med gentrifiering) är tydliga, även i matkulturen här i centrala Kapstaden. Det känns svårt att hitta något lokalt. Både på restauranger och i matbutiken. Hittade ett väldigt bra citat idag som jag kan dra tydliga kopplingar till matkonsten generellt:

A man who works with his hands is a laborer; a man who works with his hands and his brain is a craftsman; but a man who works with his hands and his brain and his heart is an artist. – Louis Nizer

En tydlig lärdom från dagen och framöver är att ta sig ut mer i kåkstäderna av Kapstaden, de som aldrig lyfts fram och får uppmärksamhet.

Gated Communities – En historia från Kapstaden i söder till Halland i norr – #blogg100

Gated Communities kommer till Sverige! Grattis Halland! På köpet kommer ännu mer av ett samhälle byggt på rädsla och inte “den svenska öppenheten” (som vi gillar intala oss)! Egentligen blir det mer av ett uppehälle än ett samhälle. Jag är inte stadsplanerare men det är enkelt att förstå att områden isoleras och inte hänger samman som i ett samhälle – speciellt om alla uppför murar kring sitt område.

Det mest intressanta i intervjun med initiativtagaren och byggherren är frågan om hans initiativ är bra för samhällsutvecklingen där han svarar “jag tror inte att det är någon fara med det.

För mig framstår det någorlunda ogenomtänkt och antyder att han inte riktigt har fakta eller erfarenheten med sig med det svaret.

Därför vill jag erbjuda några perspektiv. Sen jag kom till Sydafrika har jag lärt mig detta om gated communities och samhällsutveckling:

1. Under Apartheid delades människor upp i grupper om de som har och inte har – i detta fall enligt fysiska attribut, även kallat rasism. Detta skapade ett uppdelat samhälle av extrema mått och krävde många människors liv och lidande förrän en mer öppen attityd i politiken etablerades.

2. Apartheid bearbetades aldrig kollektivt av det Sydafrikanska samhället, därför lever en stor rädsla för det främmande och speciellt andra människor kvar i detta samhälle. Jag önskar att jag kunde facilitera en sådan process under min tid här men det kommer ta åratal.

3. Gated Communities är extremt vanligt i Sydafrika och det är alltid mer likt en spökstad än en säker plats – det är tråkigt att leka själva.

4. Om du inte stöter på ett Gated Community i exempelvis Kapstaden så är du troligtvis i de fattigare delarna av staden eller i en kåkstad utanför. Vad som är intressant där är att det finns gemenskap och tillit, även om det finns utmaningar är det ironiskt nog mer av ett samhälle!

Det här är alla uttryck av ett samhälle baserat på rädsla, motsatsen till öppenhet som jag utmanar mig att dyka in i. Jag hoppas kunna fortsätta det när jag återvänder till Sverige. Spännande nog släpptes en rapport som finn här (tyvärr inte CC) som syntes under artikeln.

Sverige behöver enligt rapporten visst mer invandring. Men det kräver ju att vi är öppna?

Paradoxes and Dualisms with Tidal

It’s hard not to notice the re-release of the Spotify competitor Tidal, formerly known as WIMP, even in Cape Town where I try to evade news from the Northern Hemisphere. There are a number of paradoxes and dualisms with Tidal, here I will mention some of them.

1. For the release of Tidal the campaign used the hashtag #TIDALforALL. Looking at the prices the music will not be accessible without paying a € 20 monthly fee for hi-quality streaming (which possibly is only a louder output volume according to some initial sources). How the average youngster, student or single-mom will be able to afford that is up for your imagination to colour. I find it fascinating but I guess that Tidal’s take on it is that good music is worth paying for. Paying a lot for in a time when

2. Perhaps for the first time, some of the biggest music artists (defined by net worth in millions) come together to own the platform through which they release their music with time-exclusivity. It’s also interesting since it seems that records labels are not a part of owning Tidal, in contrast to Spotify which can thank record labels for a lot of its success.

3. This feels like the Metallica vs Napster moment. Metallica did something similar to this fifteen years ago. Not as in putting up a technological distribution platform but instead fighting the development when going to war against Napster which was on the frontiers of how users acquired music. Somehow artists in the Tidal-project are yet again going to battle with new ways of distributing and consuming music – but this time the competitors are not competing with illegal instances but instead legal and cheaper ones, just like Spotify. I find it fascinating that an iconic artist repeatedly says this is about bringing forward the human and the art – not the commerce, yet the commercial side is what stands out of the message.