Jag har på sistone hjälpt personer med mobiloperativsystemet LineageOS. Systemet är baserat på Android fast det är fritt från Google som standard. Det jag har hjälpt till med är att få deras 4G surf- och MMS-inställningar att fungera med mobiloperatören Fello. Den operatören använder sig av Telias nät så det är väldigt bra täckning runt om i Sverige. Jag publicerar här nedanför inställningarna som fungerar felfritt. Dessa inställningar har blivit bekräftade av Fellos kundtjänst att vara korrekta.

Namn: 		Telia Internet
APN: 		online.telia.se
Proxy: 		ej angiven
Port: 		80
Användarnamn: 	ej angiven
Lösenord: 	ej angiven
Server: 	ej angiven
MMSC: 		ej angiven
MMS port: 	ej angiven
MCC: 		240
MNC: 		01
Autensieringstyp: PAP
APN-typ: 	default
APN-protokoll: 	IPv4/IPv6
APN-protokoll roaming: IPv4/IPv6
Operatör/Bärare: 	ej angiven
MVNO typ: 	SPN
MVNO värde: 	Fello

Namn: 	Telia MMS
APN: 	mms.telia.se
Proxy: 	ej angivet
Port: 	Proxy: ej angivet
Användarnamn: 	mms
Lösenord: 	telia
Server: 	ej angivet
MMSC: 		http://mmss/
MMS-proxy: 	193.209.134.132
MMS-port: 	80
MCC: 		240
MNC: 		01
APN-typ: 	mms
APN-protokoll: 	IPv4/IPv6
APN-protokoll roaming: IPv4/IPv6
Operatör/Bärare: ej angiven
MVNO typ: 	IMSI
MVNO värde: 	240017xxxxxxxxx

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch