Varför Kollaborativ Ekonomi är en del av framtiden – se dokumentären “Att dela är det nya äga” #blogg100

 

Kollaborativ ekonomi har länge varit något som intresserat mig. Att många samhällen inte hushåller med resurs är nog ingen nyhet för någon. Sverige bränner upp mer skräp än någonsin. Hållbarhets-Sverige klappar sig gott om axeln kring att vi har bland de mest effektiva processerna och eldugnarna. Som konsekvens av detta importerar vi också mer skräp från flera länder i Europa för att kunna hålla verken igång. I det långa loppet är det dock inte en hållbar strategi med en linjär ekonomi på en planet med ändliga resurser.

Det här är också ett tecken på hur cirkulär ekonomi spelar en roll för en mer hållbar värld. Apropå cirkulär ekonomi skrev jag tidigare om Open Source Circular Economy Days som i veckan gick av stapeln! Men mer om det och cirkulär ekonomi i en annan text och tillbaka till kollaborativ ekonomi som jag tillsammans ser som en bra kombination.

I dagens värld diskuteras ofta hur samhällen med materiell välfärd ska kunna bibehålla god livskvalitet med minskad konsumtion av materiel. Som reaktion på diskursen började sociala innovatörer ta utmaningarna i egna händer och ett av resultaten är kollaborativ ekonomi. Det innebär att ändra förhållningssättet till materiel, varor och tjänster för fokusera på ha tillgång till material utan att äga dem. Dokumentärfilmen Dela är det nya äga demonstrerar människor olika exempel på hur tjänster och samhällen utvecklas med kollaborativ ekonomi och hur mycket social innovation det innebär. Hur går kollaborativ ekonomi från teori till praktik? Hur fungerar det? I dokumentärfilmen följer filmaren Lotta Ekelund och berättaren Karin Bradley, en biträdande lektor vid KTH, människor i städerna Malmö, London och Barcelona och exemplena är häpnadsväckande!

Filmen är producerad av LottaFilm 2015 med stöd av Malmö Stad,  Forskningsrådet Formas samt Mistra Urban Futures. Med tanke på finansiärerna är det kul att se den delas på ett mer öppna sätt både juridiskt och kommunikativt via webben! Licensfrågan för denna film är dock fortfarande lite otydlig, då det inte står om den är skyddad av konventionell copyright eller Creative Commons-licens. Det hade varit enklare att köra en Creative Commons-licens för att tydliggöra det. Så här står det på hemsidan:

“Filmen kan användas fritt för icke-kommersiella ändamål.”

Läs mer om filmen på DelaFilmen.info