Holacracy – innovativ praxis för organisationer går Open Source! #blogg100

Det damp ned väldigt goda nyheter i min inkorg denna vecka, nämligen att Holacracy – praxis för innovativa organisationer går Open Source!

Holocracy är en genomtänkt och utvecklad praxis för organisationer som hjälper till att skapa en smart, modern och resilient organisationskultur. Holacracy är en slags vidareutveckling av principerna inom Sociocracy. I torsdags skedde lanseringen av Holacracy att blir Open Source och enklare i och med konstitution 5.0. Det är ett steg mot att simplifiera och öka tillgängligheten för alla organisationer att anamma Holacracy. Hittills är det konstitutionen 4.0 av Holocracy som finns uppladdad. Det är fortfarande med komplicerad ganska juridisk text som kommer bli förenklad. Det är fortfarande rätt krångliga regler kring t.ex. varumärket som kan bli förenklade i Open Source-anda. Licenseringen är dock också avancerad beroende på användningssyfte. Det ser jag som hämmande för utvecklingen och spridningen av Holacracy.

Här är nyheterna i korthet i och med att Holocracy blir Open Source:

  • Nästa version av Holacracy är helt Open Source, med en “fri kultur”-licens genom Creative Commons. Konkret betyder det att du kan använda, dela och utveckla den (samt modifiera den, så länge du kallar den något annat än Holacracy).
  • Konstitutionen finns nu på GitHub. Det är därför nu möjligt för gemenskapen kring Holacracy att förbättra konstitutionen via “koden” som
  • Konstitutionen 4.1 är en komplett omgörning av 4.0 med ett enklare språk. Reglerna är de samma men använder vardagligt språk istället för juridiskt språk och på de sättet har den blivit en tredjedel kortare. Den lanseras i Juni.
  • Version 5.0 av konstitutionen släpps senare i år med uppdaterade regler och förändringarna kommer börja att synas på utvecklingsversionen på GitHub.

Utöver dessa nyheter finns det en hel del massa resurser snyggare än någonsin som kan börja implementeras i din organisation! Det är ganska oklart om vilka resurser på hemsidan som är Creative Commons och inte. Tyvärr är t.ex. inte snabbstarts-guiden Creative Commons. Idag finns det redan fler än 300 organisationer som använder sig av Holacracy, t.ex. Zappos, Medium och David Allen Company.