Årstiderna i Kapstaden förändras! Det blir kallare i Kapstaden under vintern men inte så kallt som det blir i Skandinavien i norr. Det är tur att det inte kommer is och snö, det hade varit katastrofalt. Samtidigt är det fascinerande hur många andra saker som förändras i Kapstaden än vad som förändras i Skandinavien vid årstidernas. Det är till exempel otroligt få som bor i Kapstadens CBD (Central Business District), stadskärnan i denna kustliga pärla.

Det har varit en helt underbar upplevelse att känna hur årstider skiftat på andra sidan jordklotet. Dock har det känts som att skiftena skett väldigt diskret. Som i Skandinavien känns det egentligen som att årstiderna går in lite i varandra. Mitt under en dag här i Maj kan det kännas som att

Vart ska alla hemlösa ta vägen? Jag vet egentligen ingenting om situationen men något jag observerat är att det är mångtdubbelt fler på gatan i Kapstaden än vad det är i Sverige. Och det finns färre stödfunktioner i samhället på offentlig, privat och civil nivå som förbättrar situationen för dessa individer. Kapstaden har många utmaningar att brottas med, och som jag upplever det hemlösheten en av de största utmaningarna. Men det finns många och mycket resurser att göra något åt denna situation men det behövs mer av et helhetstänk för att brotta ned utmaningen!

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*