Geo-blockering – att låsa ute användare baserade på dess bakgrund – varför finns det ens? Det är kul att dela saker på Internet. Att dela öppet är grundbulten i Internets existens.  Tyvärr finns det hinder. Geo-blockering, eller Geografisk blockering är ett sätt för upphovsrättshavare att blockera sitt material via tjänster till vissa regioner. Det skulle också kunna kallas diskriminering eller oförmåga att leverera sina verk till legitima användare. Det hämmar Internet och utveckling! Inte minst upphovsrättshavarnas möjlighet till mer inkomster för sina verk.

I Sydafrika upplever jag ofta att material är blockerat när jag ser hur bekanta använder proprietära lösningar som Youtube, Spotify och Netflix. Som jag förstått det låter olika tjänster tillåter användare att blockera Afrikanska kontinenten eller landet Sydafrika. Eller kanske till och med endast specifika städer som Kapstaden? Hur som helst skapar det inte en bra upplevelse för den globala Internet-användaren. Men det skapar också effekter som är kännbara på samhällsnivå. I ett land som Sydafrika hindrar detta bland annat möjligheter för:

  • Utbildning
  • Perspektiv
  • Nöje
  • Inspiration
  • Utveckling

Uppkomsten av flertalet VPN-tjänster är en slags motreaktion kring denna utveckling av Internet. En VPN (Virtuellt Privat Nätverk) möjliggör att på ett säkert sätt att skapa en tunnel för all sin trafik (ofta krypterad). Via en VPN-server går din trafik i en tunnel som sedan kommer ut i det land som du valt att använda. Det är förstås viktigt att se till att ens VPN tjänst kommer ut i önskat land. Electronic Frontier Foundation har tips i sin guide av Surveillance Self-Defense som publicerats med Creative Commons-licens.

Vissa hävdar, t.ex. ITIF att det möjligtvis kan finnas fördelar med geo-blockering. För mig kommer det från en aktörer som tycker att balkanisering (uppdelning) av Internet och inlåsning av material är bra. Jag förstår dem från deras perspektiv, men ser det annorlunda. Istället ser jag fram emot organisationen Institute of Network Cultures samlade texter om Geoblockering. Den kommer ut tidigt 2016 med Creative Commons-licens. Hoppas det kommer bli spännande läsning med en annan ingångsvinkel om hur viktigt öppen tillgång är!

Och för att sätta det i kontext från en annan kontinent än den som är fylld av västerländska kulturen, ett citat av Milan Kundera:

Often Understanding is Best Done from the Periphery

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*