CC-BY-SA 3.0 – Neo900

Spana in Neo900 – öppen smartphone för din integritet – som bryr sig på riktigt. Det är en totalt öppen telefon, baserad på Nokia N900 som körde Linux-baserade systemet Maemo. Telefonmodellen har nu uppgraderats och fått en oberoende producent och försäljare. Denna telefon är smart på riktigt då hårdvaran är öppen vilket gör att det går att porta vilka system som helst som är tillgängliga som öppen källkod och fri mjukvara. Några exempel Neo900 nämner är just bland annat Maemo som användes i Nokias föregångare men också Linux-baserade Debian, Firefox OS och Ubuntu Phone.

Neo900, Avatar, CC-BY-SA 3.0

Neo900 Avatar CC-BY-SA 3.0

Neo900 är ingen toppresterande telefon men den är däremot smartare än så. Genom att all hårdvara och mjukvara är 99% öppen är det dock möjligt att ha än kanske mer kraftfull smartphone ändå. Det gör det möjligt att förändra och maximera utnyttjandet av kraften i Neo900, och undvika planned obsolesence (planerat åldrande) vilket bidrar till den linjära slit-och-släng ekonomin. Samtidigt kan den förbli toppresterande i relation till sin kraft på grund av att alla delar är möjliga att byta ut. Så här skriver Neo900 på sin hemsida:

Som medlem i OpenPhoenux familjen är vi fast beslutna att ge den bästa hacking-upplevelsen som möjligt. Även om vi har ingen aning om hur att använda sig av en viss funktion, kanske du har en och vi kommer inte att hindra dig från att implementera den.

Vår dröm är att få se till att alla dina galna behov täcks. Du kan förvänta dig en Fri, upplåst “bootloader”, kombinerade GPS och GLONASS-navigationssystem, stereo linje-in och ytterligare anslutningsdynor för egen eller tredje parts hårdvara – och de är bara de största saker som vi planerar att inkludera.

Vi kommer att publicera fullständig dokumentation och kopplingsscheman för enheten. Även om det inte är en high-end-enhet med de snabbaste tillgängliga komponenter tror vi att tack vare den möjliggjorda friheten, inget planerat åldrande och möjligheten att enkelt porta nya operativsystem, kommer Neo900 att tjäna oss och våra användare för en riktigt lång tid.

Neo900, CC-BY-SA 3.0

Det här låter väldigt lovande och är en väldigt hållbar strategi ur en social och ekonomisk synvinkel. Tyvärr finns det ingen fokus på hållbarhet på produktionsförhållandena vilket jag hoppas kommer utveckla sig ungefär som Fairphone. Dock är Fairphone inte lika bra på social och ekonomisk hållbarhet. Periferin av mobilmarknaden är många steg framför när det kommer till hållbarhet. Frågan är när det når massmarknaden. Kanske kan det spela det in med t.ex. Samsung som äger ett av världens alla vapenföretag med Samsung Techwin.

 

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*