Sociala nätverket Diaspora* släpptes nyligen i version 0.5.0.0! Det är en stor milstolpe för Diaspora* som projekt. Projektet är en mjukvara för att starta sitt eget sociala nätverk. Alla användare kan starta sin egna “pod” (instans) som integreras i det sociala nätverk Diaspora*. Det är baserat på P2P-principer. Det utvecklas alltså mot att bli helt federerat. Med versionsnummer 0.5. är projektet halvvägs framme på väg mot målet. Det är dock en fullt fungerande mjukvara idag. Utmaningarna idag är att tillhandahålla full federation. Allt material och interaktion ska alltså integreras. Det ska inte spela någon roll om du är på en pod och din kontakt på en annan.

Diaspora*, Logo, Asterisk,

Diaspora* Logotyp

Varje större versionsuppdatering av det sociala nätverket Diaspora* brukar alltid innebära bra förbättringar. Eftersom att det finns principer om hur integritet och säkerhet kan funktionell utveckling prioriteras. Därför är det härligt att veta att vissa saker inte ändras som t.ex. minskning av användarens kontroll över dennes information.

Det sociala nätverket Diaspora* är en av många Open Source-lösningar. Det är perfekt för dig som vill behålla din frihet och integritet på nätet – även om det fortfarande är i sin linda. Den skiljer sig ordentligt från proprietära lösningar som Facebook, Google+ och Twitter där du betalar med din uttrycksfrihet och integritet.

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*