Bankdroid – är en Fri och Öppen Saldo- och transaktions-app för Android som jag verkligen vill rekommendera! Det finns en hel del riktigt bra funktioner som samlar alla saldo- och transaktionsinformation under taket i en enda app. Mer finns att läsa på Android Informer. Bankdroid vann pris 2011 för bästa app på Swedish Application Developers Contest, där konkurrenter som Doberman AB kom tvåa.

Den stängda betalningslösningen Swish avslöjades för en mindre skandal genom att ha GPL-licens. Jag är inte helt insatt i vad det innebar men helt enkelt hade Swish använt sig av koden utan att erkänna att det var en känd hackares kod. Och Swish verkar inte så säker enligt Nullbyte, skaparen av Bankdroid. Till skillnad från Swish är Bankdroid helt öppen med sin källkod.

Källkoden finns tillgänglig på GitHub.

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*