Det finns en utveckling inom medievärlden och nyhetsmedier i Sverige och globalt om en “tidningsdöd”. Den handlar om de återkommande nedläggningarna av tidningar och minskade tidningsupplagorna. Numera talas det också om “desktopdöd”, att nyhetskonsumtion flyttar från dator till mobila enheter. Det diskuteras massvis om hur utvecklingen kan undvikas. T.ex. talas det om hur skattefinansierat tidningsstöd kan göras om. Egentligen går det att argumentera att det hela är en naturlig utveckling sett i relation till hur alla behöver jobba i en värld av konstant förändring. Men som de flesta utmanade branscher i dagsläget behöver just ens egna bransch finansiellt stöd från externa parter.

Samtidigt avspeglas kanske utvecklingen intressant bland nyhetsmedier rent organisatoriskt. I princip alla nyhetsbolag gör sig av med journalister och andra tjänster för att spara på pengar. Mediekoncernernas chefer och tidningschefer som DNs Gunilla Herlitz och Aftonbladet:s Jan Helin rapporteras samtidigt belönas med större och större löner. Detta i en tid när deras organisationer är i som störst behov av bootstrapping. Bootstrapping är en svångrem kring onödiga extrakostnader, “grädden på moset” som t.ex. lönebonusar, inte nödvändigtvis personal.

Det liknar på något sätt den rapporterade utvecklingen inom banksektorn efter finanskrisen där chefer fortsatte få höga arvoden för ett dåligt jobb. Banksektorn precis som nyhetsmedierna är branscher där alltmer blir digitaliserat och konkurrensutsatt av innovativa lösningar. Och extremt få av organisationerna inom båda sektorerna är tillräckligt förändrings- och innovations-lystna inom sitt område. På något sätt tillåts ändå helhetsutvecklingen, kanske för att det finns för få som känner till och intresserar sig för den. Eller för att sändar-mottagar-kulturen inte riktigt utsatts för den utmaning genom Internet som den behövt.

Det finns ytterligare områden att undersöka kring utvecklingen. Möter t.ex. nyhetsmedier ens konsumenternas behov? Har läsarna tröttnat? Och har de processer och tillvägagångssätt som fångar konsumenten och numera nyhetsskaparens intresse och engagemang?

Ens organisation och verksamhet måste alltid bemöta nutiden och framtiden med hjälp av forntiden. Inte nödvändigtvis följa olika strömmar som teknologier utan söka de mest relevanta lärdomarna från det förflutna och fånga upp drömmarna om framtiden för att hitta sin relevans i nutiden. Det finns många möjligheter för dagens organisationer att bli lärande och nyfikna organisationer för att göra just det!

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*