Det finns en utveckling inom medievärlden och nyhetsmedier i Sverige och globalt om en “tidningsdöd”. Den handlar om de återkommande nedläggningarna av tidningar och minskade tidningsupplagorna. Numera talas det också om “desktopdöd”, att nyhetskonsumtion flyttar från dator till mobila enheter. Det diskuteras massvis om hur utvecklingen kan undvikas. T.ex. talas det om hur skattefinansierat tidningsstöd…

Read More