SEED ACT står upp för fröerna! Fröer är utsatta för samma fara som många djurarter – minskning av mångfald. SEED ACT-dokumentären är ett crowdfunding-finansierat projekt som vill rikta ljus mot utvecklingen. Tyvärr klarade de inte målet för sin crowdfunding-kampanj men det går fortfarande att stödja dem! Eftersom projektet inte klarade sitt finansiella mål med kampanjen vet jag inte i dagsläget om det blir en dokumentär med Creative Commons eller om det över huvud taget kommer bli en dokumentär. Jag har inte heller sett crowdfunding-uppdateringen om SEED ACT själv så titta på den nedan och kommentera vad du tycker!

SEED ACT Film crowdfunding – What we've done so far! Support this film! from Liquen on Vimeo.

SEED ACT crowdfunding-uppdatering är licenserad med Creative Commons Public Domain Dedication Universal (CC0 1.0).

Flattr this!

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*