Gated Communities kommer till Sverige! Grattis Halland! På köpet kommer ännu mer av ett samhälle byggt på rädsla och inte “den svenska öppenheten” (som vi gillar intala oss)! Egentligen blir det mer av ett uppehälle än ett samhälle. Jag är inte stadsplanerare men det är enkelt att förstå att områden isoleras och inte hänger samman…

Read More