Lever du det Goda Livet? – #blogg100

Då och då händer det att personer ger mig komplimanger i om hur jag följer de värderingar jag kommunicerar till dem. Igår hände det igen, denna gång över en virtuell konversation. Personen ifråga har jag aldrig mött. Vi har haft kontakt tre eller fyra gånger över Jabber (XMPP)-chatt. På något sätt har personen ändå lyckats få intrycket att jag lever mycket nära mina värderingar.

Det är fascinerande hur en person kan uppfatta dessa signaler utan att vi någonsin setts. För mig säger det hur mycket information och så många olika typer av information som vi kan kommunicera virtuellt. Dessutom sa personen beundrande att den såg ett värdebaserat liv som en del av den mänskliga evolutionen.

Av ett rent sammanträffande upptäckte jag detta citat av en viss John Wesley, en man av sin tid på 1700-talet:

“Do all the good you can. By all the means you can. In all the ways you can. In all the places you can. At all the times you can. To all the people you can. As long as ever you can.”

Jag finner det inspirerande och överraskande nog tror jag att öppenhet till andra människor är ett första grundläggande steg till att på något sätt röra sig inom citatets zon. Det finns mycket att lära av genom att börja vända på stenar och hitta gamla kunskaper i historian!