Money and Life

CC-BY-SA 3.0, Money & Life,
CC BY-SA Money & Life

 

 

Pengar är synliga men blir alltmer osynliga. I Kapstaden upplever jag att pengar är extremt viktigt, inte minst för de som lever för dagen.  Pengar är ett verktyg, varför, när och hur vi använder det påverkar vårt sammanhang, relationer och samhälle. Efter finanskrisen har människor världen över vänt sig mer och mer mot alternativa verktyg. Och i denna turbulens har många frågat; hur påverkar pengar livet?

Money and Life är en film som tar upp denna frågeställning. Den släpptes våren 2013 och jag såg den i samband med en vecka när jag träffade en av filmens experter, Charles Eisenstein, i olika sammanhang, bland annat på YIP, Stockholms Universitet och Impact Hub Stockholm.

Den går genom historian kring pengar, vad det spelat för roll i mänsklighetens civilisationer i stora drag och hur det förändrats genom tiderna. Under två timmar går den på ett pedagogiskt sätt genom hur pengar skapas och fungerar i dagens samhälle men också vad det har för fördelar och nackdelar i jämförelse med hur det varit och hur det kan vara. Filmen tittar också väldigt kritiskt på hur pengar gått från att vara ett verktyg till mer av ett mätinstrument.

Filmen är verkligen att rekommendera då den utmanar konventionella uppfattningar om vad pengar är och vad pengar kan vara. Money and Life ger ett mångfacetterad porträtt av det vi omger oss med. Den fanns förut att ladda ned men finns endast nu till försäljning. Den är licenserad med Creative Commons. FIlmen som projekt blev kickstartat 2013 och än idag är filmen levande som gräsrotsprojekt, bland annat med ett resursbibliotek.

Riktigt välstånd är när pengar tjänar livet.

CC-BY-SA, Money & Life,
CC-BY-SA – Money & Life