Igår besökte jag ett årsmöte på District 6 Museum i Kapstaden. Mötet var ett slags återberättande muséets aktiviteter under 2014. Under mötet ombads en 88-årig kvinna komma upp på scen och presentera hur hon engagerat sig. Det var en sann fröjd för ögat att se Hon var ett riktigt energiknippe för sin ålder och det var enkelt att förstå var det kom ifrån. Som 78-åring hade hon börjat aktivera sin kreativitet och engagemang genom att bland annat börja måla, för att vara med och skapa en bättre framtid i District Six. Hon hade kommit tillbaka från den tvångsförflyttning hon utsattes för under Apartheid.

Tvångsförflyttningen från District Six satte djupa spår i många människor både fysiskt och psykiskt. Och det har sporrat en förvisso åldrande rörelse som är i förändring. Dåtidens makthavare som fattade beslutet hade antagligen ingen aning av konsekvenserna och mardrömmen de skapade för sina efterföljare. Att se en 88-årig dam med så mycket positivitet och energi ta över scenen och berätta om sina projekt strax innan ett par inspirerade ungdomar följer upp med sitt – det är mäktigt. Det om något startar tankar om hur det går att bygga förändringsrörelser som inte sträcker sig över år utan över generationer. I vilka frågor hittar vi de gemensamma nämnarna? Alla?

“No matter where we are, we are here”

– Mrs Abrahams (f.d. boende i District Six, Kapstaden)

Flattr this!

About OpenLifeChallenge

Curiously exploring everything Open Source, Open Data, Open Knowledge, Open Hardware - join me! Diaspora* - https://diasp.eu/u/openlifechallenge GNU Social - https://status.vinilox.eu/oplch

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)

*